DJMT.nl | Tijdschrift voor muziektheorie

Welkom bij het Tijdschrift voor Muziektheorie

Het Tijdschrift voor Muziektheorie is een publicatie-, communicatie- en discussiepodium voor de muziektheorie in al haar verschijningsvormen. Het is bestemd voor hen die op het gebied van muziektheorie werkzaam zijn, die de muziektheorie voor hun werk als musicus of musicoloog nodig hebben, en voor anderen die op de een of andere manier in de muziektheorie zijn geïnteresseerd.
Het Tijdschrift voor Muziektheorie bevat zowel (hoofd)artikelen, als discussiebijdragen, boekbesprekingen, verslagen en aankondigingen. Het tijdschrift besteedt aandacht aan uiteenlopende muzieksoorten; van middeleeuwse tot hedendaagse muziek, van klassieke tot niet-westerse muziek, van jazz tot pop. Daarbij verwelkomt het tijdschrift naast bijdragen die de muziektheorie in engere zin betreffen ook bijdragen waarin muziekpedagogische, -historische, -filosofische of -kritische onderwerpen aan de orde komen.

De redactie wil de discussie tussen muziektheoretici bevorderen, weert de polemische toon niet, maar behoudt zich wel het recht voor ingezonden bijdragen te weigeren of in te korten.
Het Tijdschrift voor Muziektheorie is opgenomen in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) en in de Online Contents database (OLC). Het Nederlands Tijdschrift voor Muziektheorie wordt geïndexeerd door Music Index en RILM.

Wil je je inschrijven voor de nieuwste magazines? Schrijf je dan nu in voor onze maandelijke updates op de subscriptions pagina.